Informatie


1. Algemeen

De NaZomerCup is een competitie die wordt verreden tijdens één of meerdere clubwedstrijden van de organiserende motorclubs. De uitslag van een clubcross die meetelt voor de NaZomerCup zal zowel tellen voor het clubkampioenschap van de organiserende motorclub, als voor de NaZomerCup. Voor alle deelnemers, organisatoren en officials het KNMV Motorcrossreglement 2019 van toepassing.

Verder zullen op de wedstrijddagen de regels gelden van de te organiserende motorclub.

Op de website, facebook en instagram van de NaZomerCup zal gedurende de hele competitie al het nieuws, uitslagen en baan condities worden getoond.

2. Deelname

Klasseindeling:
⦁ MX 50cc 
⦁ MX 65cc kleine wielen
⦁ MX 65cc grote wielen
⦁ MX 85cc kleine wielen
⦁ MX 85cc grote wielen
⦁ Hobbyklasse
⦁ MX 125 B (t/m 125cc tweetakt)
⦁ MX 250 B (t/m 250cc tweetakt of viertakt)
⦁ MX 500 B (t/m 500cc tweetakt of viertakt)
⦁ 40+
⦁ Superklasse (Motocross licentiehouders vanaf 125cc, Inters Enduro en Inters Supermoto)

Leeftijdscriterium:
MX 50 automaten 5 t/m 9 jaar
MX 65 kleine wielen 6 t/m 11 jaar
MX 65 grote wielen 7 t/m 12 jaar
MX 85 kleine wielen 10 t/m 13 jaar
MX 85 grote wielen 11 t/m 15 jaar
Hobbyklasse: 125cc vanaf 13 jaar 250cc vanaf 15 jaar 500cc vanaf 16 jaar
MX 125 2takt vanaf 13 jaar
MX 250 2-&4takt vanaf 15 jaar
MX 500 2-&4takt vanaf 16 jaar
40+ klasse vanaf 40 jaar

De organisatie van de nazomercup houdt zich het recht voor om rijders uit de hobbyklasse die in een wedstrijd rondetijden rijden die vergelijkbaar zijn met 125cc, 250cc, 500cc of 40+klasse, deze de volgende wedstrijd over te zetten naar een andere klasse. Neem hierin je eigen verantwoording, het is zonde om halverwege de competitie overgeplaatst te worden naar een andere klasse.

Er kan tijdens de nazomercup niet worden deelgenomen aan de hobbyklasse wanneer men in andere, vergelijkbare competities in een andere klasse deelneemt dan de hobbyklasse.

Om deel te kunnen nemen in de 40+klasse moet je op 1 januari van het jaar 40 jaar of ouder zijn.

3. Inschrijving
Bij het inschrijven 's ochtends is het tonen van een KNMV Basis Sportlicentie, offroadlicentie, motorcross- of endurolicentie verplicht. Kan men deze niet tonen dan kan men die dag niet deelnemen aan de wedstrijd.

4. Uitslagen & Standen

Uitslagen en standen zullen gedurende de nazomercup worden gepubliceerd op de website van de nazomercup.

Aan het einde van de nazomercup-competitie worden er in iedere klasse 3 bekers uitgereikt. Deze prijsuitreiking zal aan het eind van de dag tijdens de laatste wedstrijd plaats vinden. Er is sprake van een wedstrijd bij een minimale deelname van 5 rijders per klasse De puntentelling is als volgt; 30, 27, 25, 23, 21, 20, 19 enz. Alle rijders die reglementair worden afgevlagd ontvangen minimaal één punt. Bij gelijk aantal punten is de tweede manche doorslaggevend. Eventuele protesten tegen uitslagen moeten worden ingediend bij de organiserende motorclub van de wedstrijd, binnen 30 minuten na publicatie.

De uitslagen worden uitsluitend bepaald door registratie van transpondersignalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding, juiste montage en werking van de transponder. Valt het systeem uit door technische problemen dan ontvangt iedere deelnemer uit die manche de helft van het aantal punten dat de winnaar zou krijgen. Gebruik van dezelfde transponder door meerdere deelnemers wordt afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

5. Aansprakelijkheid

Deelnemers aan de nazomercup doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee. Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers. Noch de dag organiserende motorclub noch de dienstdoende officials of enig ander persoon met de leiding of orderdienst belaste personen zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders en publiek. Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt bestraft.

6. Milieu

Het gebruik van een milieumat is voor iedere rijder verplicht. Geen milieumat = niet rijden en volgt diskwalificatie. Er zal streng gecontroleerd worden op het gebruik van de milieumat in het rennerskwartier.

7. Overige punten

Indien het aantal deelnemers dit toelaat kan de organiserende motorclub beslissen klassen samen te voegen, de uitslag wordt wel per klasse opgemaakt. Bij te grote deelname in een klasse wordt in series en vervolgens een A- en B-finale gereden. Van iedere serie gaat 50% van de rijders over naar de A-finale.

Deelnemers zijn verplicht om volledig in crosskleding rijden.

Alle motoren moeten zijn voorzien van duidelijke goed leesbare rijnummers, zowel voor als aan weerszijden van de motor. De ondergrond van de nummerborden moet uit één kleur bestaan. De cijfers moeten goed leesbaar zijn en duidelijk afwijken van de kleur van de ondergrond. Dit alles moet voor aanvang van de training in orde zijn.

Aanwijzingen van de organisatie moeten worden opgevolgd.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

  • MCDalfsennew150x